igor@velov.si
Facebook Instagram Linkedin

Državni svet

Ustanovitev in delovanje Državnega sveta ima podlago v Ustavi Republike Slovenije. Predstavlja zgornji dom Parlamenta. Bistvo Državnega sveta je, da tvori protiutež vladajoči politiki.

Sestavljen je iz 40 članov različnih interesnih združenj od delodajalcev, delojemalcev, invalidov, športnikov, kulturnikov, kmetov obrtnikov do lokalnih interesov. Skupina lokalnih interesov je zastopana najmočneje in šteje 22 državnih svetnikov. Igor Velov je bil za pet letni mandat izvoljen v območni enoti 9 in zastopa interese občine Kranj, Škofja Loka, Tržič, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Žiri, Železniki, Gorenja vas - Poljane, Naklo, Preddvor in Jezersko.

Elektorje so imenovali občinski sveti naštetih občin. Izmed 33 elektorjev so bili predstavniki prebivalcev omenjenih občin, predstavniki zainteresirane javnosti in različnih političnih strank. Izvoljen je bil z absolutno večino izmed petih kandidatov. To je pripisati njegovi povezovalnosti, politični neutralnosti, znanju, izkušnjam in dosedanjim delom.

Je zelo komunikativen in rad dela z ljudmi na terenu. Kontakt za srečanje v vašem kraju je na povezavi.