igor@velov.si
Facebook Instagram Linkedin

Lista za razvoj Kranja

Igor Velov je leta 2002 ustanovil nestrankarsko in neodvisno listo sestavljeno iz pisane palete občanov. Skupno jim je bila želja po družbeni aktivnosti in spremembi življenja v lokalnem okolju na bolje. Z listo so nastopili na lokalnih volitvah in dosegli presenetljivo dober rezultat. Od takrat dalje so stalnica v občinskem sveti občine Kranj.

Velov pa listo vodi nepretrgoma od ustanovitve dalje. Lista in njeni člani ter simpatizerji se lahko pohvalijo z veliko uresničenimi obljubami in predlogi.

V obdobju 2006 do 2010 je Igor Velov opravljal funkcijo podžupana. Uspešno je vodil vrsto projektov, med drugimi izgradnja Mestne knjižnice Kranj, tribune Hribček v športnem centru, šolske telovadnic v Žabnici, Besnici in Goričah, ureditev mestnega jedra s tremi stolpi, gradom Khiselstein, Škrlovec, trije stolpi. Veliko je prispeval tudi k izboljšanju prometne infrastrukture in socialne politike v občini ter enakomernejšem razvoju krajevnih skupnosti.