igor@velov.si
Facebook Instagram Linkedin

Mestni svet

Član je od leta 2002 pa vse do danes. V vseh teh letih si je pridobil mnogo izkušenj kot član mestnega sveta, raznih odborov, komisij in svetov zavodov. V obdobju od 2006 do 2010 je bil podžupan Mestne občine Kranj. Funkcijo je nastopil kot doslej najmlajši podžupan Kranja. Za svoje delo in dosežke je dobil vrsto priznanj, pohval in plaket.